Zarządzanie wodą deszczową: Pytania i Odpowiedzi


 • Z czego powinien składać się mój system do zarządzania wodą deszczową?

  Podlewanie ogrodu powinno być proste i mało obciążające dla domowego budżetu. Jeśli masz duży ogród lub chciałbyś wykorzystywać wodę deszczową również w domu, rekomendujemy wybór zbiornika podziemnego. Przed zbiornikiem zawsze należy zamontować filtr, do poboru wody niezbędna będzie pompa - można ją zamontować albo w ogrodzie, albo w samym zbiorniku. Ta druga opcja wymaga pompy z automatyczną funkcją start-stop.

  Systemy wykorzystujące wodę deszczową w domu (np. do spłukiwania toalet), wymagają zainstalowania centrali. W przypadku pustego zbiornika centrala zaczyna pobór wody z wodociągu.

  Należy pamiętać o tym, że zbiorniki i filtry muszą być opróżnione przed okresem zimowym lub schowane w suche i bezpieczne miejsce, chyba że są zainstalowane na głębokości mrozoodpornej. Pompy również muszą zostać schowane na zimę.

 • Czy podziemne zbiorniki na wodę deszczową mogą być obciążane ruchem samochodowym?

  Zbiorniki podziemne z typoszeregu Cristall mogą być dostosowane do obciążenia ruchem pojazdów samochodowych. Niezbędny do tego jest zakup pokrywy żeliwnej z pierścieniem odciążającym wytrzymującej obciążenie ruchem samochodowym.

 • Gdzie można kupić zbiorniki na wodę deszczową GARANTIA®?

  Na życzenie przekażemy Ci listę sprzedawców w Twojej okolicy. Możesz również wysłać do nas e-mail poprzez zakładkę "Kontakt", na który odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe.

 • Czy muszę uzyskać pozwolenie na budowę instalacji?

  Ponieważ przepisy budowlane są prawem państwowym, ale zaopatrzenie w wodę użytkową i odprowadzanie ścieków podlega samorządom lokalnym, możemy jedynie przedstawić ogólne stwierdzenia dotyczące odbioru robót i założenia instalacji. Należy osobiście skontaktować się z lokalnymi władzami oraz przedsiębiorstwami, które zaopatrują w wodę użytkową i są odpowiedzialne za odprowadzanie ścieków, aby dowiedzieć się, jakie faktyczne przepisy obowiązują w Państwa przypadku.

  Zasadniczo montaż i eksploatacja instalacji do zbierania wody deszczowej nie może być zabroniona, jeśli instalacja spełnia odpowiednie przepisy (np. normy DIN).
  Podstawą do montażu instalacji są normy zawarte w DIN 1988 "Instalacje wody użytkowej" oraz DIN 1986 "Instalacje odwadniające budynki i posesje".
  Zastosowanie instalacji GARANTIA® gwarantuje przestrzeganie wymienionych przepisów.

 • Kto montuje instalacje zbierania wody deszczowej?

  Prace te należy zlecić autoryzowanemu instalatorowi. Zawsze należy przestrzegać naszej instrukcji montażu.

 • Czy mimo podniesionego poziomu wód gruntowych można instalować zbiorniki pod ziemią?

  Zbiorniki podziemne Cristall mogą być instalowane do 50 cm powyżej dna zbiornika w wodzie gruntowej. Wymaga to przykrycia gruntem o wysokości co najmniej 80 cm.

  Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.

 • Jak często muszę czyścić moją instalację do zbierania wody deszczowej?

  Zbiorniki na wodę deszczową, które mają filtr, uspokajacz wlotu i syfon wylotowy, wymagają czyszczenia tylko co 10-15 lat.
  W przeciwnym razie warstwa osadów na dnie zbiornika, która jest bardzo ważna dla jakości wody, zostałaby zniszczona przez częste czyszczenie. Warstwa osadów "rośnie" tylko o kilka milimetrów rocznie.
  Zbiornik jest regularnie oczyszczany z drobnych zanieczyszczeń (np. pyłków), które tworzą cienką warstwę na powierzchni wody, dzięki syfonowi wylotowemu.

  Dodatkowo zbiorniki, które są podłączone do sieci kanalizacyjnej, powinny być zabezpieczone przed nieprzyjemnymi zapachami i małymi zwierzętami.

  To jak często należy czyścić filtr, zależy przede wszystkim od rodzaju filtra i warunków lokalnych.
  Nasz samoczyszczący się filtr SUPRA wymaga kontroli tylko raz lub dwa razy w roku.

 • Dlaczego potrzebuję ujęcia wody pitnej lub wskaźnika poziomu napełnienia?

  W dłuższych okresach suszy może zdarzyć się, że zmagazynowana woda deszczowa nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb. Aby punkty poboru podłączone do systemu zarządzania wodą deszczową mogły być w takich okresach nadal zaopatrywane, należy pobierać wodę użytkową z sieci wodociągowej.

  Nie ma możliwości, aby uniknąć poboru wody użytkowej, jeśli do instalacji podłączone są spłuczki toaletowe i pralki.

  Zaleca się zastosowanie automatycznego sterowania do poboru wody użytkowej, aby do zbiornika pobierana była tylko taka ilość wody użytkowej, jaka jest potrzebna.

  Z tego powodu w zbiorniku znajduje się czujnik, który w przypadku spadku wody poniżej minimalnego poziomu wysyła sygnał do jednostki sterującej, która otwiera zawór do poboru wody użytkowej.

  Poziom wody w zbiorniku można w każdej chwili sprawdzić z dokładnością do 1% na przyjaznym dla użytkownika wyświetlaczu naszego sterownika. Można również ręcznie wprowadzić wielkość poboru, aby niepotrzebnie nie zużywać drogiej wody użytkowej. Ponadto urządzenie posiada zintegrowane zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem.

  Sterownik gwarantuje płynną pracę całej instalacji, a dzięki swojej kompaktowej budowie jest prosty i bezpieczny w montażu.

 • Dlaczego potrzebuję zestawu ssącego z pływakiem?

  Jeśli zebraną wodę deszczową chcesz wykorzystywać również do spłukiwania toalety i do prania w pralce, zalecamy dodatkowo zamontowanie w zbiorniku zestawu ssącego z pływakiem pobierającego najczystszą wodę tuż spod powierzchni jej zwierciadła.

  Zestaw ssący z pływakiem stanowi 4 stopień oczyszczania wody po filtrze wstępnym, uspokajaczu wlewu i syfonie wylotowym w instalacji, która jest podłączona również do spłuczek toaletowych i pralek.

 • Kiedy potrzebuję uspokajacza wlewu i syfonu przelewowego?

  Uspokajacz wlewu i syfon wylotowy są zawsze potrzebne, jeśli deszczówka wykorzystywana jest również do spłukiwania toalet i prania w pralce.

  Uspokajacz wlewu zapobiega mieszaniu się wody z zanieczyszczeniami znajdującymi się na dnie zbiornika.
  Syfon wylotowy zatrzymuje nieprzyjemne zapachy, może być wyposażony w zabezpieczenie przed małymi gryzoniami.

  Dzięki temu woda w zbiorniku pozostaje czysta i neutralna zapachowo.
  Uspokajacz wlewu i syfon wylotowy stanowią 2 i 3 stopień w procesie oczyszczania wody deszczowej.

 • Co się dzieje, jeśli mój zbiornik na deszczówkę jest pełny?

  Zbiorniki podziemne i te montowane w piwnicach muszą być wyposażone w przelew awaryjny (patrz instrukcja obsługi), przez który nadmiar wody może zostać odprowadzony bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej deszczowej lub do gruntu poprzez rozsączanie.

  Najprostszym rozwiązaniem, choć nie najlepszym z punktu widzenia ekologii, jest odprowadzenie wody do sieci kanalizacji deszczowej przez przyłącze. Przy podłączaniu zbiornika do sieci kanalizacji deszczowej należy zwrócić szczególną uwagę na poziom ciśnienia wstecznego w kanalizacji deszczowej. Przelew musi znajdować się powyżej poziomu ciśnienia wstecznego. W razie potrzeby należy zainstalować klapę przeciwciśnieniową.

 • Dlaczego potrzebuję nadbudowy?

  Podziemne zbiorniki i filtry muszą mieć wystarczająco duży właz rewizyjny, aby np. można było je w razie potrzeby wyczyścić. Ponieważ podziemne zbiorniki i filtry są zwykle instalowane na głębokości mrozoodpornej, właz ten musi być nie tylko wystarczająco szeroki, ale również wysoki.

  W zależności od głębokości montażu wysokość standardowej nadbudowy może być niewystarczająca. Z tego powodu do wszystkich naszych zbiorników i filtrów podziemnych dostarczamy odpowiednie nadbudowy teleskopowe, które w zależności od potrzeb można dostosować do wysokości od 470 do 950 mm.

 • Z jakich elementów powinien składać się mój system zbierania wody deszczowej w przypadku, kiedy chcę używać deszczówki do spłukiwania toalety, do prania w pralce i do podlewania ogrodu?

  Systemy zarządzania wodą deszczową, które przez cały rok dostarczają deszczówkę do spłukiwania toalet i do pralek, są droższe w produkcji i instalacji niż mniejsze zbiorniki ogrodowe. Ponieważ dzięki tym systemom można zaoszczędzić do 50% zużycia wody pitnej, większy wydatek jest całkowicie uzasadniony.

  Nowoczesne instalacje do zbierania wody deszczowej do użytku domowego składają się z następujących elementów (oprócz rur przyłączeniowych):

  •     Filtr wstępny
  •     Zbiornik na wodę deszczową ze stałym dopływem i syfonem przelewowym
  •     Zestaw ssący z pływakiem
  •     Wodociąg domowy
  •     Ujęcie wody pitnej
  •     Odwracalny filtr przepływowy (opcja), wodociąg domowy i ujęcie wody pitnej mogą być również zintegrowane w kompaktowym module ujęcia wody pitnej.

   

  Aby zapewnić całoroczną pracę tych instalacji, zbiornik podziemny i filtr oraz przewody doprowadzające wodę w ziemi muszą być zainstalowane na głębokości mrozoodpornej.

 • Czy muszę opróżniać zbiorniki GARANTIA® przed okresem zimowym?

  Jeśli chcieliby Państwo eksploatować swoją instalację do zbierania wody deszczowej również zimą lub jeśli podłączają Państwo do instalacji spłuczki toaletowe i pralki, należy zainstalować zbiornik podziemny oraz filtry i rury doprowadzające wodę na głębokości od 60 do 100 cm - w zależności od lokalnej strefy przemarzania gruntu.

  O obowiązującą lokalną strefę przemarzania gruntu należy zapytać w wydziale budownictwa w lokalnym urzędzie!

  Mrozodporne zbiorniki podziemne i zbiorniki zamontowane w piwnicy nie muszą być opróżniane przed zimą.

  Zbiorniki naziemne zainstalowane w ogrodzie muszą być całkowicie opróżnione przed pierwszymi przymrozkami.

 • Ile lat gwarancji posiadają zbiorniki marki GARANTIA®?

  Na nasze zbiorniki podziemne z serii Cristall udzielamy 10 lat gwarancji. W tym okresie zapewniamy bezpłatną wymianę materiałów. Usługi wykraczające poza ten okres są wykluczone. Warunkiem udzielenia gwarancji jest prawidłowa obsługa, montaż i instalacja zbiornika zgodnie z instrukcją.

  Jednak żywotność zbiornika jest znacznie większa. Przy prawidłowym montażu zbiornik może być użytkowany przez dziesiątki lat. Oczywiście otrzymują Państwo również okresy gwarancyjne na szereg innych komponentów, takich jak pompy i sterowanie.

 • Jak grube są ściany zbiorników na wodę deszczową marki GARANTIA®?

  Zbiorniki podziemne:

  - Zbiornik Columbus: 9 do 21 mm (w zależności od wielkości zbiornika)
  - Zbiornik Herkules: ok. 6,5 mm

 • Dlaczego zbiorniki marki GARANTIA® to dobry wybór?

  Od ponad 40 lat projektujemy i produkujemy zbiorniki i pojemniki z tworzyw sztucznych. W tym czasie zebraliśmy ogromne doświadczenie i fachową wiedzę, którą chętnie przekazujemy Państwu.
  Naszym celem jest dostarczanie naszym klientom innowacyjnych produktów o najwyższej jakości. Na przykład nasze zbiorniki podziemne z serii Cristall zostały opracowane specjalnie do zbierania wody deszczowej. Stanowią one przyszłościowe, ekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu można trwale oszczędzać cenną wodę pitną. Zalety zbiornika Cristall:

  •     Całkowicie nadający się do recyklingu (wykonany z polietylenu)
  •     Maksymalna stabilność dzięki mocnemu użebrowaniu
  •     Bardzo długa żywotność
  •     10 lat gwarancji na materiały
  •     Sprawdzona jakość dzięki indywidualnej kontroli w fabryce
  •     Najwyższa higiena wody dzięki gładkim powierzchniom wewnętrznym i zastosowaniu materiałów bezpiecznych dla żywności (test DVGW)
  •     Łatwy transport i montaż dzięki niewielkiemu ciężarowi i uchwytom do przenoszenia

  Nasze zbiorniki z tworzywa sztucznego mogą być transportowane i instalowane "ręcznie" przez 4 osoby; nie jest wymagany dźwig.

  Nasz zbiornik Herkules to zbiornik na wodę deszczową o wielu zastosowaniach, ponieważ można go zainstalować na zewnątrz w ogrodzie, w piwnicy lub pod ziemią.
  Składa się z dwóch połówek, które można trwale uszczelnić za pomocą opatentowanych szybkozłączek i solidnego uszczelnienia profilowego.
  Ponieważ każda część zbiornika waży tylko 30 kg, a wysokość to 78 cm, transport i montaż jest bardzo łatwy. Herkules posiada atest bezpieczeństwa TÜV i został nagrodzony przez Niemieckie Stowarzyszenie Handlowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (FVKK) tytułem "Produkt Roku 1999".

 • Jak mogę podłączyć kilka zbiorników?

  Mniejsze zbiorniki na wodę deszczową można łatwo połączyć w baterie o większej pojemności magazynowej za pomocą zestawu połączeniowego. Takie rozwiązanie jest dobrym pomysłem, jeśli wąskie drogi dojazdowe i/lub planowana lokalizacja uniemożliwiają transport i montaż większego zbiornika (np. w piwnicy).

 • Jak duży powinien być zbiornik na wodę deszczową?

  Wielkość zbiornika zależy głównie od tego, do czego chcesz wykorzystać wodę deszczową (do nawadniania ogrodu i/lub spłukiwania toalety, prania w pralce) oraz ile osób mieszka w Twoim gospodarstwie domowym.

  Wielkość zbiornika można obliczyć interaktywnie za pomocą formularza "Dobór podziemnego zbiornika".

 • Czy woda w zbiorniku pozostaje świeża?

  Zbiorniki podziemne są idealne do przechowywania wody deszczowej, ponieważ ziemia chroni zbiornik przed światłem i ciepłem. Temperatura wody w zbiornikach podziemnych wynosi przez cały rok zaledwie od 6 do 8 °C. Dzięki surowym warunkom bez dostępu do światła w zbiornikach nie rozwijają się glony, mikroorganizmy, czy bakterie.

  Tam, gdzie instalacja podziemnego zbiornika na wodę deszczową nie jest możliwa, preferowane są zbiorniki montowane w piwnicach. Aby zapobiec nagrzewaniu się wody, a tym samym powstawaniu i rozmnażaniu się glonów i zarazków, zbiorniki piwniczne powinny być instalowane w chłodnych, ciemnych miejscach.

  Chemiczne uzdatnianie wody deszczowej nie jest konieczne i nie powinno być wykonywane!

 • Czy potrzebuję filtra do wody deszczowej?

  W każdej instalacji wody deszczowej wbudowany jest co najmniej jeden filtr wstępny. Oczyszcza on wodę z zanieczyszczeń jeszcze zanim trafi ona do zbiornika (np. liście, piasek, mech). Filtry wstępne stanowią 1. etap oczyszczania w deszczowni i są bardzo ważne dla jakości zbieranej wody i funkcjonowania całej instalacji. Z tego powodu należy stosować wyłącznie filtry opracowane specjalnie do zbierania wody deszczowej, które spełniają następujące wymagania: dobra wydajność filtra, wysoki uzysk wody, łatwość czyszczenia, niskie koszty utrzymania i gwarancja zgodna z normą DIN 1986.

  Podstawowym wyborem są filtry zintegrowane w rurze spustowej, pod ziemią lub w zbiorniku. Wybór odpowiednich wariantów zależy od cech konstrukcyjnych i obszaru wykorzystania wody deszczowej.

  GARANTIA® oferuje Państwu różne warianty filtrów, które spełniają różne wymagania.

  Wszystkie nasze filtry podziemne mogą być instalowane na głębokości mrozoodpornej przed zbiornikiem na wodę deszczową. Ponieważ mają one kilka możliwości dopływu, mogą centralnie filtrować całą wodę spływającą z powierzchni dachowych. Przyłącze przelewowe umożliwia również odprowadzenie nadmiaru wody (z obfitych opadów) do sieci kanalizacyjnej.

  Samoczyszczący się filtr SUPRA jest również mało wymagający w utrzymaniu. Filtr ten osiąga 100 % wydajności wody, ale wymaga okresowego czyszczenia. Polecamy go również w trudniejszych sytuacjach montażowych, ponieważ oferuje on najmniejsze przesunięcie wysokości (tylko 10 mm) między wlotem a wylotem.

  Jeśli chcecie Państwo wykorzystywać zebraną wodę deszczową również do spłukiwania toalety i do prania, zalecamy zamontowanie w zbiorniku również węża ssawnego z pływakiem. Dzięki temu pobór wody następuje zawsze w najczystszym miejscu, ok. 10 cm pod lustrem wody.

 • Czy mogę używać wody deszczowej do prania ubrań?

  W przeciwieństwie do wody z wodociągu, woda deszczowa charakteryzuje się niską zawartością związków wapnia, co czyni ją o wiele bardziej miękką. Pranie w miękkiej wodzie pozwala na zmniejszenie ilości używanych detergentów - zmiękczacze i odkamieniacze stają się niepotrzebne. Niektórzy producenci pralek zalecają pranie w wodzie deszczowej.