Zbieranie wody deszczowej chroni nasze zasoby wód gruntowych


Woda jest medium, które sprawia, że zmiana klimatu staje się dla nas wszystkich odczuwalna. W Polsce nie ma jeszcze niedoboru wody, ale poziom wód gruntowych w całym kraju już się obniża. Obecnie klienci grupy GRAF na całym świecie oszczędzają już 208 milionów litrów wody pitnej dziennie, czyli tyle, ile wynosi dzienne zapotrzebowanie na wodę dużego miasta.


Oszczędność do 50 %

Przeciętnie człowiek zużywa od 100 do 150 litrów wody pitnej dziennie. Wystarczy mały krok, aby pozytywnie zmienić swój ślad wodny. Dzięki produktom marki GARANTIA w gospodarstwach domowych można zastąpić do 50% wody pitnej wodą deszczową.

W ten prosty sposób można spełnić wymagania urzędowe, a także zaoszczędzić na opłatach za odprowadzenie wody deszczowej. Nawiasem mówiąc, obie opcje można łatwo połączyć z gromadzeniem wody deszczowej.


Woda deszczowa jest cenna

Rośliny uwielbiają wodę deszczową. Jest ona naturalnie miękka i nie zawiera wapnia. Oznacza to, że pranie w wodzie deszczowej będzie świeże i czyste, a jednocześnie zużyjesz znacznie mniej detergentu. Można również zaoszczędzić na dodatkowych odkamieniaczach. W toalecie rzadziej osadza się kamień.


Infiltracja lub retencja jako uzupełnienie

Częstym wymogiem dla nowych budynków jest infiltracja lub retencja wody deszczowej na terenie posesji. Można to łatwo zrealizować za pomocą zbiorników retencyjnych lub systemów infiltracyjnych GARANTIA. W ten sposób można w prosty sposób spełnić wymagania urzędowe, a także zaoszczędzić na opłatach za odprowadzenie wody deszczowej. Nawiasem mówiąc, obie opcje można łatwo połączyć z gromadzeniem wody deszczowej.