Nasz wkład w ochronę klimatu


Wydajna produkcja dzięki nowoczesnym urządzeniom

Zrównoważony rozwój jest najwyższym priorytetem w naszych procesach produkcyjnych. Ciepło odpadowe z produkcji jest wykorzystywane do ogrzewania budynków produkcyjnych i logistycznych. Zamknięte obiegi wody zapewniają, że nasza produkcja zużywa jej mniejszą ilość. W naszych fabrykach woda deszczowa jest wykorzystywana również do procesów chłodzenia i czyszczenia.


Produkty zoptymalizowane logistycznie

Produkty GARANTIA są zawsze produkowane z myślą o optymalizacji logistycznej. Umożliwia to efektywne wykorzystanie palet i pojazdów transportowych, a tym samym redukcję emisji CO2 podczas transportu.

 


Dalsze działania w celu zmniejszenia naszego zapotrzebowania na energię

  • Miks energetyczny z 80% energii odnawialnych
  • Zarządzanie energią zgodnie z ISO 50001
  • Oszczędność energii grzewczej poprzez odzysk ciepła
  • Minimalne zużycie wody dzięki zamkniętym obiegom chłodniczym
  • Wykorzystanie wody deszczowej do procesów chłodzenia i czyszczenia, do użytku w toelatach i pralkach
  • Powszechne zastosowanie oświetlenia LED
  • Infiltracja nadmiaru wody deszczowej
  • Dalsze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony wody i emisji hałasu
  • Optymalna logistyka pomiędzy naszymi zakładami