Zrównoważony rozwój wykracza poza produkt

GARANTIA jest marką handlową należącą do firmy Otto Graf GmbH. Nasze produkty są wytwarzane w sposób niezwykle oszczędny pod względem wykorzystania zasobów.


75% zawartości surowców wtórnych

100 000 t MNIEJ emisji CO² dzięki recyklingowi - co odpowiada emisji CO² przez 60 000 samochodów.

Materiał z recyklingu
WOLNY OD ZANIECZYSZCZEŃ

80% udziału energii odnawialnej w produkcji

Najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne zapewniające NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Produkty można W PEŁNI PODDAĆ RECYKLINGOWI